Расход топлива Hyundai i10

Hyundai i10 3 поколение

3 поколение (2019 - 2022)

Hyundai i10 2 поколение [рестайлинг]

2 поколение [рестайлинг] (2016 - 2019)

Hyundai i10 2 поколение

2 поколение (2013 - 2016)

Hyundai i10 1 поколение [рестайлинг]

1 поколение [рестайлинг] (2010 - 2013)

1.1 AT (69 л.с.)

  с 2008 по 2013  

1.1 MT (69 л.с.)

  с 2008 по 2013  

1.2 AT (78 л.с.)

  с 2008 по 2011  

1.2 MT (78 л.с.)

  с 2008 по 2011  

Hyundai i10 1 поколение

1 поколение (2007 - 2009)

1.2 AT (78 л.с.)

  с 2013  

1.2 MT (78 л.с.)

  с 2013